Istorija masonerije

Moderna masonerija je osnovana u Engleskoj 1717. godine, iako je njeno tačno poreklo izgubljeno u nezabeleženoj istoriji srednjeg veka.

Njeni koreni sežu u esnafima klesara koji su od kraja 13. veka regulisali kvalifikacije klesara. Kako je klesar rastao u svom zanatu, upisan je u odgovarajući čin: šegrt, kalfa (sada se zove kolega zanat) i majstor zidar.

U svakoj fazi, majstoru su poverene tajne svakog nivoa, koje uključuju lozinke i hvatove (ili stisak ruke) koje mu se stavljaju do znanja tek nakon dužne provere neophodnog znanja od strane majstora zanata.

Na ovaj način, kako su klesari migrirali širom Evrope na sledeći posao, svakom čoveku je bila obezbeđena odgovarajuća plata i privilegije srazmerne njegovom nivou veština, a klijenti su bili sigurni u kvalitet rada. Danas slobodno zidarstvo deli isti sistem tajni, rituala i rasta, iako se posao pomerio sa izgradnje zgrada na izgradnju sebe u dobrom karakteru.

 

Biblioteku vezanu za istoriju masonerije možete videti u M-Doc sekciji na sajtu posle prijave na sajt i pristupiti bazi za izučavanje.